За нас

„Хлябът от чисти ръце” – Национална кампания на браншовия съюз в подкрепа на легалния бизнес в партньорство с МЗХ, БАБХ и МФ

За нас

Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) е работодателска неправителствена организация. Учреден е на 17.07.2013 година. Седалището на организацията е в град София.
Съюзът представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществените и международните органи и организации.
Съюзът обединява Сдружение „Браншовата Камара на Индустриалните Хлебопроизводители и Сладкари в България“ и „Федерация на Хлебопроизводителите и Сладкарите в България“.
НБСХС е организацията, която представлява бранша на всички нива.
Членове на браншовия съюз са индустриални, средни и малки предприятия от хлебопекарния и сладкарския сектор, научни институти и училища.

ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Върховен орган е Общото събрание.
Управителният Съвет е колективен управителен орган, който организира и ръководи дейността му между заседанията на Общото събрание. Състои се от 7 члена.
Председател на Управителния Съвет е Мариана Кукушева.

Контролен съвет - контролира цялостната дейност на Съюза. Състои се от 2 члена.

 

ЧЛЕНСТВО
НБСХС членува в БСК и БТПП.
В международен план НБСХС е член на AIBI – International Association of Plant Bakers – aisbl (Европейска Асоциация на Индустриалните Хлебопроизводители).
 

Офисът на НБСХС е в гр. София,  ул. "Бачо Киро" 5, вх. А, ет. 6, ап. 25
За контакт: тел: (+359)888 398799, тел: (+359)889 494040 K.Каналиева
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уеб сайт: https://www.nbabc.bg

 

About us

National branch union of bakers and confectioners (NBUBC) is employers NGO. It is established on 17 July 2013. The organization is situated in Sofia, Bulgaria.
The Union represents and defends the interests of its members in front of the state’s, public and international bodies and organizations.
The Union unites Association "Branch Chamber of Industrial Bread Producers and Confectioners in Bulgaria" and "Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria."

National Branch Union of Bakers and Confectioners  is the organization that represents the industry at all levels.
The members of the Branch Union are industrial, medium and small enterprises from the baking and confectionery industry, research institutes and schools.

UNION BODIES
The supreme body is the General Assembly.
The Management Board is a collective governing body that organizes and manages its activities between the sessions of the General Assembly. It consists of 7 members.
The Chairman of the Board is Mariana Kukusheva.
Control Board - controls the overall activities of the Union. It consists of two members.

MEMBERSHIP
NBUBC is a member of the Bulgarian Industrial Association (BIA) and Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI.)
Internationally NBSHS is a member of AIBI - International Association of Plant Bakers - aisbl.
The office of organization is in Sofia, Bulgaria, 5 Bacho Kiro street, ent. A, fl. 6, apt. 25
Contact us: mobbile: (+359)888 398799, тел: (+359)889 494040 K.Kanalieva

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web: https://www.nbabc.bg

 



Проекти

Bojko Satchanski i Mariana Kukusheva Споразумение за прилагане на добри търговски практики Прочети повече...
"Пазарът на бързооборотни стоки в търсене на..." Прочети повече...

bgРЕГИСТЪР
на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден страндарт „ България“ за 2024 година.
Изтегли от ТУК

Издания

mail.pcexpert.bg

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Дискусия за здравословното детско и ученическо хранене


-------------------------------------------------

Измама с храни, злоупотреба с информация за храни и влиянието върху здравето на потребителя

АГРА 2019

Галерия Булпек 2021

Галерия Булпек 2020

Puratos

Lesaffre

https://otzruncetodo.bg